Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

TAUNO TÖNNINGIN SÄÄTIÖN VUODEN 2018 APURAHAN SAAJAT1. Alavesa Paula, Filosofian maisteri
Hybriditilan pelillinen hyödyntäminen: Fyysisen ja virtuaalisen tilan yhdistäminen urbaaneissa sijaintipohjaisissa peleissä
3000 €

2. Alcaraz López Onel Luis, Master of Science
Tehokkaat monikäyttömenetelmät laajoissa laitteiden välisissä tietoliikenneverkoissa
3500 €

3. Ali Samad, Doctoral Student
Koneoppiminen lähetyslinkin nopean myönnön mahdollistamiseksi konepohjaisessa kommunikaatiossa
4000 €

4. Antti Järvenpää, Diplomi-insinööri
Matalassa lämpötilassa reversiokäsitellyn AISI 301LN ruostumattoman teräksen mikrorakenne, plastinen käyttäytyminen ja mekaaniset ominaisuudet
5000 €

5. Antti Mäntylä, Diplomi-insinööri
Simulointimenetelmä kitkaväsymisvaurion laskemiseksi
4000 €

6. Apilo Olli, Diplomi-insinööri
Moniantennimobiilitietoliikenteen energiatehokkuuden analysointi ja parantaminen
3000 €

7. Arola Anna-Maija, Diplomi-insinööri
Materiaalimallin kehittäminen ultralujan teräksen särmättävyyden arvioimiseksi
4000 €

8. Baharmast Aram, Master of Science
Laajan dynamiikan ja korkean tarkkuuden omaava vastaanotin pulssin kulkuajan mittaukseen perustuvaan pitkän kantaman laser tutkaan
4000 €

9. Banijamali Ahmad, Master of Science
Avoimien IoT-autopilvipalvelujen ohjelmistojakelu
3000 €

10. Fylakis Angelos, Master of Science
Tiedon piilottaminen biolääketieteellisiin signaaleihin ja kuviin
4000 €

11. Goldmann Valdes Werner Marcelo, Master of Science in Technology
Depolymerisoinnilla ligniinistä fenolihartsien raaka-ainetta
4000 €

12. Gomes Julius Francis, Doctoral Student
Liiketoimintaekosysteemien synty - liiketoimintamallit uuden sukupolven teknologioiden mahdollistamissa Connected Health -ekosysteemissä
4000 €

13. Hannila Hannu, Filosofian maisteri
Liiketoimintadatan integrointi osaksi tuotteiden ja tuoteportfolion hallinnan konsepteja
3000 €

14. Haukipuro Lotta Kauppatieteiden maisteri
Käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät yritysten tuote- ja palvelukehityksen tukena
3000 €

15. Hautala Ilkka, Diplomi-insinööri
Automatisoitu datavuopohjainen suunnittelutyökaluvuo sovelluskohtaisille signaaliprosessoreille
5000 €

16. He Jiguang, Master of Science
Häviöllinen dekoodaus ja eteenpäin langattomien anturiverkkojen kautta
4000 €

17. Hietaharju Jenna, Diplomi-insinööri
Kalvoerotusprosessien suunnittelu ja mallinnus biojalostamoympäristöissä
4000 €

18. Huuki Hannu, Kauppatieteiden maisteri
Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän murroksessa.
4000 €

19. Hyyppä Sari, Kauppatieteiden maisteri
Julkisten palveluhankintojen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
3000 €

20. Hänninen Tuomo, Diplomi-insinööri
Tukiasemien moniantennivastaanotinalgoritmit tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmissä
3000 €

21. Ilo Arjaleena, Lääketieteen lisensiaatti
Lämpökamerakuvantamisen diagnostinen osuvuus perinteisiin tutkimusmenetelmiin verrattuna perifeerisen valtimokovettumataudin hoidossa
4000 €

22. Isokangas Elina, Diplomi-insinööri
Luonnolliset merkkiaineet pohjavesistä riippuvien ekosysteemien karakterisoinnissa ja hallinnassa
5000 €

23. Jaros Anna, Diplomi-insinööri
Pohjoisten pohjavesisysteemien integroitu mallinnus
4000 €

24. Juntti Mirva, Kauppatieteiden maisteri
Mikroyritysten kasvuverkosto korkeakoulujen yritysyhteistyön vauhdittajana
3000 €

25. Juntunen Mikael, Filosofian maisteri
Matalan annoksen väriröntgentomografia
4000 €

26. Justice Akanegbu, Master of Science in Environmental Engineering
Ilmasto-indeksiin perustuvan konseptuaalisen mallin kehittäminen valunnan arviointiin boreaalisilla valuma-alueilla
3000 €

27. Karioja Konsta, Diplomi-insinööri
Signaalinkäsittely ja piirteiden erottelu kehittyneessä konediagnostiikassa
3000 €

28. Keränen Lassi, Diplomi-insinööri
Ultralujien rakenneputkien käyttö hitsatuissa konerakenteissa
3000 €

29. Ketola Juuso, Filosofian maisteri
Matalan sädeannoksen röntgenkuvaustekniikan kehittäminen
4000 €

30. Kilpijärvi Joni, Diplomi-insinööri
Lab-on-a-chip -teknologian kehittäminen solumyrkyllisyystesteihin
4000 €

31. Kutuniva Johanna, Filosofian maisteri
Kemiallisia tutkimuksia liittyen kaivoksen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen sekä pilaantuneiden vesistöjen puhdistamiseen
3000 €

32. Laitinen Tiina, Diplomi-insinööri
Metanolin ja hiilidioksidin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa
3000 €

33. Lappi Teemu, Diplomi-insinööri
Digitaalinen Suomi: Monitasoisen projektihallinnon vaikutus Suomen julkisen sektorin kyvykkyyteen toteuttaa onnistuneita ICT projekteja
5000 €

34. Lassila Erkki, Kauppatieteiden maisteri
Analytiikan rooli muutoksen välittäjänä digitaalisessa ympäristössä
3000 €

35. Laukka Aleksi, Diplomi-insinööri
Mikroseostamisen vaikutukset AISI 304 ruostumattoman teräksen hilsettymiseen simuloiduissa askelpalkkiuunin olosuhteissa
3000 €

36. Lehtonen Simo, Diplomi-insinööri
Elastisten aaltojohteiden spektri ja kynnysresonanssi
3000 €

37. Liu Chen-Feng, Master of Science
Heterogeeninen resurssien allokointi hierarkkisissa ohjelmistoradio verkoissa verkon rajalla
4000 €

38. Mohammadparast Abdollah, Master of Art in Economics
Kansainvälistyminen digitalisaation kautta: Todisteita suomalaisista PK-yrityksistä
4000 €

39. Moilanen Marko, Filosofian maisteri
Kromiittien koostumus ja yhteys malminmuodostusprosesseihin
4000 €

40. Montaseri Mohammad Hassan, Master of Science
Energiatehokkaat radiotaajuiset tehovahvistimet tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmissä
5000 €

41. Mustonen Erno, Diplomi-insinööri
Yhteisen kaupallisen tuoteportfolion tuotteistaminen ja johtaminen
5000 €

42. Nevanperä Tuomas, Diplomi-insinööri
Teollisuuden haitallisten VOC-päästöjen katalyyttisen puhdistuksen teknologiakehitys
3000 €

43. Nguyen Hoang, Master of Science
Teknisiä kuituvahvistettuja sementtikomposiitteja teollisuuden sivuvirroista
3000 €

44. Nguyen Phuong, Master of Science
Endofyyttisen yhteisön analysointi mustikan marjoista sekä niiden vaikutuksen selvittäminen mustikan sekundaarimetaboliaan
3000 €

45. Noponen Kai, Diplomi-insinööri
Robustit signaalinkäsittelymenetelmät monikanavaisen sydänsähkökäyrän analyysissä
3000 €

46. Nouri Parisa, Master of Science
Huippuluotettava, alhaisen viiveen viestintä massiivisille ja kriittisille koneyhteyksille
4000 €

47. Rajaniemi Kyösti, Diplomi-insinööri
Jatkuvatoiminen elektrokoagulaatio ja syntyvän sakan hyötykäyttö
3000 €

48. Rathnayake Buddhika, Master of Science in Technology
Tärkkelyspohjaiset hybridikalvotekniikat ympäristösovelluksiin
3000 €

49. Rauhala Anssi, Diplomi-insinööri, Filosofian maisteri
Kaukokartoituksen hyödyntäminen kaivosalueiden valvonnassa ja hallinnassa pohjoisilla alueilla
3000 €

50. Rissanen Jouni, Diplomi-insinööri
Leijupetipolton lentotuhkan hyödyntäminen sementin seosaineena
3000 €

51. Ruokamo Henna, Diplomi-insinööri
Yksittäisten fotonien ilmaisimiin perustuvan vastaanottimen piiritekniikan kehittäminen reaaliaikaiseen 3D-mallinnukseen
3000 €

52. Saastamoinen Ari, Diplomi-insinööri
Ultralujien suorakarkaistujen rakenneterästen päästömetallurgia
4000 €

53. Salo Heikki, Filosofian maisteri
Epigeneettisen muistin vaikutus kasvullisesti lisätyn metsämännyn sopeutumiskykyyn
3000 €

54. Saukko Laura, Diplomi-insinööri
Integraatiokyvykkyyksien ja yhteistoiminnallisten kyvykkyyksien rakentaminen ja johtaminen yritysten välisissä projektiverkostoissa
3000 €

55. Shaheen Rana Azhar, Master of Science in Electrical Engineering
Toteutusanalyysi usean taajuusalueen 5G MIMO millimetriaalto CMOS-vastaanottimesta
4000 €

56. Sugathapala Inosha, Master of Engineering
Verkkoinfrastruktuurin resurssien optimointi alhaisen viiveen dynaamisessa arkkitehtuurissa
3500 €

57. Tavakolian Mohammad, Master of Science
Automaattinen sairauden diagnoosi kasvot syvä oppiminen: uusi lähestymistapa terveydenhuollon sovelluksia
4000 €

58. Teirilä Juha, Diplomi-insinööri, Kauppatieteiden maisteri
Ydinvoimaloiden joustopotentiaalin hyödyntäminen sähkömarkkinoilla
4000 €

59. Tervo Nuutti, Diplomi-insinööri
Radiotaajuiset tehovahvistimet tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmien massiivi MIMO –radiolähettimissä
5000 €

60. Tiensuu Henna, Filosofian maisteri
Terästuotteiden laatumallinnus haastavissa mittausolosuhteissa
3000 €

61. Tomperi Jani, Diplomi-insinööri
Aktiivilieteprosessin optisen monitoroinnin hyödyntäminen käsitellyn jäteveden laadun ennustamisessa
3500 €

62. Uusikallio Sampo, Diplomi-insinööri
Austeniitin vaikutus sitkeyteen niukkaseosteisissa ruostumattomissa teräksissä
5000 €

63. Vu Kien, Master of Science
Huippuluotettava ja alhaisen viiveen viestintä 5G-langattomissa verkoissa
3500 €

64. Vuolio Tero, Diplomi-insinööri
Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon
4000 €

65. Yang Jialei, Master of Science in Economics and Business Administration
Yhteisen arvontuotannon dynamiikka usean toimijan verkostoissa ja terveydenhuoltoalan ekosysteemeissä
4000 €


Tauno Tönningin Säätiö, Torikatu 4, 90100 OULU, Puh. 040 518 2275

  näytä normaaliversio » Ylös